Amstetten
Einwohner: 22.595
Bezirk: Amstetten
Wahlzahl: 280,000
  Gem.ratsw. 05 Gem.ratsw. 00 Diff. GRW05/GRW00
  Stimmen % Mand. Stimmen % Mand. Stimmen % Mand.
Wahlberecht.
Abgegeben
Ungültig
Gültig
 18.838
 12.442
 291
 12.151
 
 66,05
 
 97,66
 41
 
 
 
 18.819
 13.633
 215
 13.418
 
 72,44
 
 98,42
 41
 
 
 
 +19
 -1.191
 +76
 -1.267
 +0,10
 -6,39
 
 -0,76
 +0
 
 
 
ÖVP
SPÖ
FPÖ
L.SPÖ
AVP
L. FPÖ
L. GRÜNE
GO
............
 
 
 
 6.931
 3.769
 451
 560
 440
 
 
 
 
 57,04
 31,02
 3,71
 4,61
 3,62
 
 
 
 
 24
 13
 1
 2
 1
 
 
 6.902
 
 
 4.380
 1.005
 941
 
 190
 
 51,44
 
 
 32,64
 7,49
 7,01
 
 1,42
 
 22
 
 
 13
 3
 3
 
 0
 
 -6.902
 
 +6.931
 -611
 -554
 -381
 +440
 
 
 -51,44
 
 +57,04
 -1,62
 -3,78
 -2,40
 +3,62
 
 
 -22
 
 +24
 +0
 -2
 -1
 +1
 
14.03.2005, 14:25 Uhr
L.SPÖ
AVP
L. FPÖ
L. GRÜNE
GO
SPÖ AMSTETTEN - BGM. HERBERT KATZENGRUBER (SPÖ-Liste)
AMSTETTNER VOLKSPARTEI (ÖVP-Liste)
DIE AMSTETTNER FREIHEITLICHEN (FPÖ-Liste)
DIE GRÜNEN AMSTETTEN (GRÜNE-Liste)
GRÜNE OFFENSIVE LISTE KITZLER-FURTNER